Inwoners en tweedeverblijvers die slachtoffer werden van fietsdiefstal en hiervan aangifte doen, kunnen met het pv-nummer bij de dienst Veiligheid & Preventie een fiets lenen, en dit voor een periode van 2 maand. De dienstverlening is volledig gratis. Voorwaarde is wel dat de ontlener de fiets steeds slotvast maakt, en deze in goede staat terugbezorgt.

De gemeenschapswachten graveren tijdens een fietsgraveeractie het rijksregisternummer van de eigenaar in zijn of haar fiets.

Als kustgemeente dichtbij de Franse grens hebben wij te kampen met heel wat fietsdiefstallen. Om burgers te motiveren een fietsslot te gebruiken, hebben wij een premiestelsel voor de aankoop van een degelijk fietsslot ingevoerd.

De doelstelling op lange termijn is de communicatie met de burger over de veiligheidsfenomenen en de actiestrategieën verbeteren, door het over de maatschappelijke aspecten, de cultuur, de jeugd, urbanisme en netheid te hebben.

Betreft vrijwilligers die zich engageren op regelmatige basis (zelf in te vullen) een deel van het openbaar domein dat zelf kiezen (straat/straten, parkje, plein…) mee te helpen proper houden.

Met het project willen we zoveel mogelijk burgers ertoe aanzetten om als zwerfvuilvrijwilliger hun buurt of een stuk natuur zwerfvuilvrij te houden.

De doelstelling van VELO-PASS is de consument de gelegenheid bieden om zichzelf te verbinden met de gegevens van de fiets; een onderhoudshistoriek op te bouwen; gebruik te maken van NFC technologie voor toegang tot parkeer- of laadinfrastructuur (openbaar of bij de werkgever); etc…

Door het plaatsen van lokfietsen op hotspots (plaatsen waar veel feiten van fietsdiefstal werden geregistreerd) het identificeren van dader(s) die op georganiseerde wijze fietsen stelen.

Het project kadert binnen de BOM-wetgeving met afgeschermde technieken in samenwerking en met vereiste toestemming van het parket van de Procureur des Konings te Antwerpen en de federale politie.

Naast het gekende fietsexamen waarbij de leerlingen van het 6de leerjaar worden voorbereid op hun deelname aan het verkeer bij aanvang van het 1ste middelbaar, worden zij tevens gesensibiliseerd inzake de gevaren van de “dode hoek” en wordt hun fietsbehendigheid en kennis van de verkeersregels getest.