De gemeenschapswachten graveren tijdens een fietsgraveeractie het rijksregisternummer van de eigenaar in zijn of haar fiets.

Als kustgemeente dichtbij de Franse grens hebben wij te kampen met heel wat fietsdiefstallen. Om burgers te motiveren een fietsslot te gebruiken, hebben wij een premiestelsel voor de aankoop van een degelijk fietsslot ingevoerd.

Inwoners en tweedeverblijvers die slachtoffer werden van fietsdiefstal en hiervan aangifte doen, kunnen met het pv-nummer bij de dienst Veiligheid & Preventie een fiets lenen, en dit voor een periode van 2 maand. De dienstverlening is volledig gratis. Voorwaarde is wel dat de ontlener de fiets steeds slotvast maakt, en deze in goede staat terugbezorgt.

De doelstelling van VELO-PASS is de consument de gelegenheid bieden om zichzelf te verbinden met de gegevens van de fiets; een onderhoudshistoriek op te bouwen; gebruik te maken van NFC technologie voor toegang tot parkeer- of laadinfrastructuur (openbaar of bij de werkgever); etc…

Door het plaatsen van lokfietsen op hotspots (plaatsen waar veel feiten van fietsdiefstal werden geregistreerd) het identificeren van dader(s) die op georganiseerde wijze fietsen stelen.

Het project kadert binnen de BOM-wetgeving met afgeschermde technieken in samenwerking en met vereiste toestemming van het parket van de Procureur des Konings te Antwerpen en de federale politie.

Naast het gekende fietsexamen waarbij de leerlingen van het 6de leerjaar worden voorbereid op hun deelname aan het verkeer bij aanvang van het 1ste middelbaar, worden zij tevens gesensibiliseerd inzake de gevaren van de “dode hoek” en wordt hun fietsbehendigheid en kennis van de verkeersregels getest.