De doelstelling van reporting van de gemeenschapswachten is ervoor zorgen dat de gemeenschapswachten meer problemen vaststellen en ten laste nemen op het terrein en de gemeenschapswachten proactiever maken, door de rechtstreekse activering van de bevoegde diensten.

Project dat overlast door jongeren wil aanpakken vanuit een ruimere context ( gezin, thuissituatie, school, werk, gezondheid, …). Bestaat uit 2 luiken: de jongerencoaches en het caseteam.

De gemeenschapswachten hebben tot doel op lange termijn, inwerken op de criminogene omgeving en de vastgestelde overlast niet laten voortduren en de potentiële daders van overlast aldus ontraden.

De Overleg leefomgeving heeft tot doel op lange termijn, alle interventies coördineren, zodat de krachten op het terrein geoptimaliseerd worden.

De doelstelling van GPS-U is alle informatie en vaststellingen centraliseren in één informaticatoepassing om een snelle, gerichte en automatische tenlasteneming door de bevoegde diensten te verzekeren.

De geïformatiseerd systeem voor de verzameling van gegevens van de gemeenschapswachten heeft tot doel van de aanpak van overlast systematiseren en vergemakkelijken.

De doelstelling van "Actie +" is het globale imago van de stad verbeteren, door de negatieve uitlatingen over de stad te verzachten.

De doelstelling van het projet « Pour un Carré qui tourne rond » is de veiligheid en de gezelligheid verbeteren, ervoor zorgen dat de Carré opnieuw een positief imago krijgt en het onveiligheidsgevoel en het gevoel van slachtofferschap verminderen.

Registratie van de vaststellingen en de gesprekken bij de radiodispatching  heeft tot doel de impact van de specifieke acties die door de gemeenschapswachten gevoerd worden evalueren, de lokale veiligheidsdiagnose uitwerken en deze gegevens in verband brengen met de socio-economische gegevens van de straten en wijken en de criminaliteit, de wijzigingen bijhouden in een document dat door de gebruikers kan worden geraadpleegd.

Op lang termijn, de doelstelling van veiligheidsoverleg en verkenningswandelingen is de communicatie met de burger over de veiligheidsfenomenen en de actiestrategieën verbeteren, door het over de maatschappelijke aspecten, de cultuur, de jeugd, urbanisme en netheid te hebben.