De doelstelling op lang termijn is inwerken op de criminogene omgeving en de vastgestelde overlast niet laten voortduren en de potentiële daders van overlast aldus ontraden.

De doelstelling op lange termijn is de aanpak van overlast systematiseren en vergemakkelijken.

De doelstelling van doorsturen van de verslagen van de gemeenschapswachten via tablet op korte termijn is de snelheid waarmee de betrokken diensten tussenbeide komen, door de centralisatie en de vlottere doorsturing van de aanvragen.

GPS-U is een software voor het beheer van de stedelijke veiligheidsproblemen. De vaststeller codeert zijn informatie in de software door een specifieke categorie te kiezen: milieu, openbare weg, veiilgheid, parkeren, conflict, markt, enz.

De doelstelling op lange termijn is de opvolging van het werk op het terrein van de gemeenschapswachten gemakkelijker maken.

De doelstelling op korte termijn van het project is de ontwikkeling van een nomenclatuur die de gemeenschapswachten in de dagelijkse praktijk helpt bij het opstellen van hun rapportfiches.

De hoofddoel is de impact van de specifieke acties die door de gemeenschapswachten gevoerd worden evalueren, de lokale veiligheidsdiagnose uitwerken en deze gegevens in verband brengen met de socio-economische gegevens van de straten en wijken en de criminaliteit, de wijzigingen bijhouden in een document dat door de gebruikers kan worden geraadpleegd.

De twee doelstellingen op lange termijn voor buurtbemiddeling zijn de burgers helpen om een aanvaardbaar samenlevingsniveau te bereiken en de sociale cohesie en het beter samenleven bevorderen.

De twee verschilende doelstelligen van buurtbemiddelingsdienst zijn de burgers van de nodige middelen voorzien om het ontstaan van bepaalde conflicten te voorkomen en responsabiliseren en de burgers op actievere en constructievere wijze betrekken bij de oplossing van hun conflicten.

Het project van buurtbemiddeling heeft tot doelstelling  de risico's dat het geweld tussen personen die betrokken zijn bij een conflict escaleert verminderen en de werklast van de rechtbanken en de ordekrachten kleiner maken.