Op lange termijn, de doelstelling van bemiddelingsdienst is bijdragen tot het samenleven van de burgers van de gemeente.

De doelstelling op lange termijn van burenbemiddeling is het samenleven verbeteren en het onveiligheidsheidsgevoel verminderen.

De doelstelling op lange termijn van buurtbemiddeling is oprichten van een preventiegroep.

De doelstelling op lange termijn is aanmoedigen van een betere verstandhouding in de wijken en verminderen van de criminaliteitscijfers met betrekking tot maatschappelijke overlast.

De twee doelstellingen op lange termijn voor buurtbemiddeling zijn de burgers helpen om een aanvaardbaar samenlevingsniveau te bereiken en de sociale cohesie en het beter samenleven bevorderen.

De twee verschilende doelstelligen van buurtbemiddelingsdienst zijn de burgers van de nodige middelen voorzien om het ontstaan van bepaalde conflicten te voorkomen en responsabiliseren en de burgers op actievere en constructievere wijze betrekken bij de oplossing van hun conflicten.

Het project van buurtbemiddeling heeft tot doelstelling  de risico's dat het geweld tussen personen die betrokken zijn bij een conflict escaleert verminderen en de werklast van de rechtbanken en de ordekrachten kleiner maken.

De doelstelling op burenbemiddeling is van personen ertoe aanzetten om zich verantwoordelijk te gedragen en positieve actoren te zijn in het kader van hun betrekkingen met hun buren

Het project van burenbemiddeling met vrijwilligers heeft tot doelstelling de levenskwaliteit en het veiligheidsgevoel van de bewoners verbeteren en de sociale samenhang en de tolerantie herstellen.