De doelstelling op lange termijn van doorsturen van de verslagen van de gemeenschapswachten via tablet is een aangename en veilige leefomgeving behouden voor de bevolking.

De twee doelstellingen van het project "Murs d’Expression Libre" zijn op lange termijn van strijden tegen het onveiligheidsgevoel dat verbonden is met graffit en graffiti als stadskunst en niet als beschadiging van de openbare ruimte promoten.

De doelstelling van het project "Graffiti zonder zorgen" op lange termijn is de artistieke expressie sturen op een niet-gewelddadige en sociaal aanvaardbare manier.