Betreft vrijwilligers die zich engageren op regelmatige basis (zelf in te vullen) een deel van het openbaar domein dat zelf kiezen (straat/straten, parkje, plein…) mee te helpen proper houden.

Met het project willen we zoveel mogelijk burgers ertoe aanzetten om als zwerfvuilvrijwilliger hun buurt of een stuk natuur zwerfvuilvrij te houden.

De doelstelling op lange termijn is de communicatie met de burger over de veiligheidsfenomenen en de actiestrategieën verbeteren, door het over de maatschappelijke aspecten, de cultuur, de jeugd, urbanisme en netheid te hebben.

Het hoofddoel van het gebruik van smartphones door vredeshandhavers is van de opvolging van het werk op het terrein van de gemeenschapswachten gemakkelijker maken.

De twee verschillende doelstellingen zijn op korte termijn een administratieve vereenvoudiging mogelijk maken inzake aanplakking en op lange termijn bewaken van de regels voor aanplakking door de vastgoedkantoren.

Het project ondersteunt burgers die alleen of in groep (bv. met het gezin, vriendengroep, buurtcomité, ...) regelmatig zwerfvuil willen ruimen in een bepaalde buurt. Hoe dikwijls, waar en wanneer ze dit doen, beslissen ze zelf.

De dire doelstelligen op lange termijn van het project "Parc-on nous!" zijn : het Parc Guy Mathot nieuw leven inblazen en het park een positief imago geven bij de bevolking, partnerschappen met de inwoners en de buurtverenigingen ontwikkelen en tenslotte preventie van maatschappelijke overlast in verband met het weggooien van afval op de openbare weg.

Betreft vrijwilligers die zich engageren op regelmatige basis (zelf in te vullen) een deel van het openbaar domein dat zelf kiezen (straat/straten, parkje, plein…) mee te helpen proper houden.

Het hoofddoel van pittendoosjes is de inwoners informeren over en bewust maken van de netheidsproblemen in de openbare ruimte, « Het is niet je thuis, maar daarom is het nog geen vuilnisbelt ».

De doelstellingen van de gemengde brigades zijn sluikstorten verminderen, de buurtbewoners herinneren aan de reglementen inzake de verschillende omhalingen van afval, de bevolking sensibiliseren voor afvalsortering en overlast bestrijden.