Als kustgemeente dichtbij de Franse grens hebben wij te kampen met heel wat fietsdiefstallen. Om burgers te motiveren een fietsslot te gebruiken, hebben wij een premiestelsel voor de aankoop van een degelijk fietsslot ingevoerd.

Inwoners en tweedeverblijvers die slachtoffer werden van fietsdiefstal en hiervan aangifte doen, kunnen met het pv-nummer bij de dienst Veiligheid & Preventie een fiets lenen, en dit voor een periode van 2 maand. De dienstverlening is volledig gratis. Voorwaarde is wel dat de ontlener de fiets steeds slotvast maakt, en deze in goede staat terugbezorgt.

De gemeenschapswachten graveren tijdens een fietsgraveeractie het rijksregisternummer van de eigenaar in zijn of haar fiets.

De doelstelling van VELO-PASS is de consument de gelegenheid bieden om zichzelf te verbinden met de gegevens van de fiets; een onderhoudshistoriek op te bouwen; gebruik te maken van NFC technologie voor toegang tot parkeer- of laadinfrastructuur (openbaar of bij de werkgever); etc…

Het project ondersteunt burgers die alleen of in groep (bv. met het gezin, vriendengroep, buurtcomité, ...) regelmatig zwerfvuil willen ruimen in een bepaalde buurt. Hoe dikwijls, waar en wanneer ze dit doen, beslissen ze zelf.

De dire doelstelligen op lange termijn van het project "Parc-on nous!" zijn : het Parc Guy Mathot nieuw leven inblazen en het park een positief imago geven bij de bevolking, partnerschappen met de inwoners en de buurtverenigingen ontwikkelen en tenslotte preventie van maatschappelijke overlast in verband met het weggooien van afval op de openbare weg.

Betreft vrijwilligers die zich engageren op regelmatige basis (zelf in te vullen) een deel van het openbaar domein dat zelf kiezen (straat/straten, parkje, plein…) mee te helpen proper houden.

Het hoofddoel van pittendoosjes is de inwoners informeren over en bewust maken van de netheidsproblemen in de openbare ruimte, « Het is niet je thuis, maar daarom is het nog geen vuilnisbelt ».

De doelstellingen van de gemengde brigades zijn sluikstorten verminderen, de buurtbewoners herinneren aan de reglementen inzake de verschillende omhalingen van afval, de bevolking sensibiliseren voor afvalsortering en overlast bestrijden.

De operaties "Propere wijken" zijn multidisciplinaire operaties die het mogelijk maken om de diensten samen te laten werken en hun acties aanvullend te maken. Dit blijkt efficiënter te zijn.