De hoofddoel is de impact van de specifieke acties die door de gemeenschapswachten gevoerd worden evalueren, de lokale veiligheidsdiagnose uitwerken en deze gegevens in verband brengen met de socio-economische gegevens van de straten en wijken en de criminaliteit, de wijzigingen bijhouden in een document dat door de gebruikers kan worden geraadpleegd.

De doelstelling op lang termijn is inwerken op de criminogene omgeving en de vastgestelde overlast niet laten voortduren en de potentiële daders van overlast aldus ontraden.

De doelstelling op lange termijn is de aanpak van overlast systematiseren en vergemakkelijken.

De doelstelling van doorsturen van de verslagen van de gemeenschapswachten via tablet op korte termijn is de snelheid waarmee de betrokken diensten tussenbeide komen, door de centralisatie en de vlottere doorsturing van de aanvragen.

GPS-U is een software voor het beheer van de stedelijke veiligheidsproblemen. De vaststeller codeert zijn informatie in de software door een specifieke categorie te kiezen: milieu, openbare weg, veiilgheid, parkeren, conflict, markt, enz.

De doelstelling op lange termijn is de opvolging van het werk op het terrein van de gemeenschapswachten gemakkelijker maken.

De doelstelling op korte termijn van het project is de ontwikkeling van een nomenclatuur die de gemeenschapswachten in de dagelijkse praktijk helpt bij het opstellen van hun rapportfiches.

Stad Sint-Niklaas wil met een aantal wijkcirculatiemaatregelen het verkeer in de stad veiliger en vlotter maken. Het project "Goede praktijken voor de strijd tegen verschillende vormen van overlast" moet hieraan bijdragen.

Het hoofddoel van het project rond achtergelaten voertuigen is om zich ervan te verzekeren dat alles gedaan werd om de eigenaars terug te vinden en om de kosten ten laste van de gemeente te beperken.

Het project heeft als doel het verminderen van klachten rond overlast en gevaarlijke situaties maar ook de daling van de meest voorkomende overtredingen. Op lange termijn moet een samenwerking worden aangegaan met de uitbaters en moet de problematiek bespreekbaar gemaakt worden.