Het hoofddoel van het project rond achtergelaten voertuigen is om zich ervan te verzekeren dat alles gedaan werd om de eigenaars terug te vinden en om de kosten ten laste van de gemeente te beperken.

Het project heeft als doel het verminderen van klachten rond overlast en gevaarlijke situaties maar ook de daling van de meest voorkomende overtredingen. Op lange termijn moet een samenwerking worden aangegaan met de uitbaters en moet de problematiek bespreekbaar gemaakt worden.

Het project heeft als doelstellingen het vermijden dat de parkeerplaatsen voor fietsen door achtergelaten fietsen in beslag worden genomen alsmede het verminderen van het onveiligheidsgevoel dat verbonden is met de achtergelaten fietsen die vaak sporen van vandalisme vertonen. Op lange termijn zal de neiging van burgers om gestolen fietsen aan te geven versterkt worden.

De doelstellingen zijn het vlot laten doorstromen van het verkeer aan de schoolpoorten, de burgers en de leerlingen herinneren aan de naleving van de wegcode, de bestuurders sensibiliseren inzake respect voor zwakke weggebruikers, en tenslotte misbruik inzake hinderlijk of illegaal parkeren bestrijden.

Stad Sint-Niklaas wil met een aantal wijkcirculatiemaatregelen het verkeer in de stad veiliger en vlotter maken. Het project "Goede praktijken voor de strijd tegen verschillende vormen van overlast" moet hieraan bijdragen.

Het project ter preventie van verkeersonveiligheid in de omgeving van scholen heeft als doel op korte termijn de snelheid van de automobilisten te regelen in de omgeving van scholen en de omgeving van scholen beveiligen. Op lange termijn wil het het veiligheidsgevoel van de leerlingen, ouders en leerkrachten vergroten en een ontradende aanwezigheid in de omgeving van de scholen verzekeren.

Op korte termijn is de hoofddoelstellingen van het project de vermindering van de risico's op opgevallen. In dit kader werd in het bijzonder aandacht besteed aan oversteekplaatsen in de omgeving van scholen. Op lange termijn wil men een vermindering van de risico's op ongevallen in de hele gemeente, een vlotter verkeer en een vermindering van het aantal carjackings in verstoorde verkeerssituaties.

Het project wil op korte termijn ouders informeren over de opdrachten van de gemeenschapswachten in de omgeving van scholen. Het wil de ouders aansporen om de interventies van de gemeenschapswachten te respecteren, alsmede een zichtbare aanwezigheid aan de uitgang van het Koninklijk Atheneum te Evere en in het kader van het openbaar vervoer, 's vrijdags in de namiddag, verzekeren. Op lange termijn wil het project ervoor zorgen dat de instructies die aan de ouders gegeven worden automatismen worden en de automobilisten bewust maken.