De diefstalpreventieadviseur beantwoordt de vragen van de eigenaars of bewoners van onroerende goederen in Schaarbeek die betrekking hebben op de bescherming van hun goed tegen inbraak.

De hoofddoel is de impact van de specifieke acties die door de gemeenschapswachten gevoerd worden evalueren, de lokale veiligheidsdiagnose uitwerken en deze gegevens in verband brengen met de socio-economische gegevens van de straten en wijken en de criminaliteit, de wijzigingen bijhouden in een document dat door de gebruikers kan worden geraadpleegd.

De doelstelling op lange termijn is de aanpak van overlast systematiseren en vergemakkelijken.

De Hoofddoel op lang termijn is het veiligheidsgevoel vergroten via diverse preventieve acties die in het bijzonder gericht zijn op de netheid.

De doelstelling is de bewoners en handelaars van Schaarbeek adviseren over de bescherming van hun goed tegen inbraak.

De hoofddoel is de bijdragen van onderzoekers en specialisten ,die een kwestie in verband met de uitdagingen van het samenleven en het ideologisch en/of religieus radicalisme geanalyseerd hebben, ontdekken. Om een beter begrip hierover te ontwikkelen waarop gehandeld kan worden. De deelnemers in staat stellen om hun praktische ervaringen met elkaar te delen, met het oog op bundelen van de ervaringen en co-constructie.

De doelstelling van VELO-PASS is de consument de gelegenheid bieden om zichzelf te verbinden met de gegevens van de fiets; een onderhoudshistoriek op te bouwen; gebruik te maken van NFC technologie voor toegang tot parkeer- of laadinfrastructuur (openbaar of bij de werkgever); etc…

De hoofddoel is De energie van jongeren kanaliseren in positieve en constructieve acties zoals humanitaire projecten. Zodoende zullen zij antwoorden vinden op hun wil om zich in te zetten als burger.

In de eerste plaats, een diagnose opstellen om het fenomeen te contextualiseren en te kaderen in al zijn facetten (multidisciplinaire aanpak) en een stand van zaken op te stellen van de reeds ontwikkelde openbare en gemeentelijke voorzieningen en voorzieningen van het verenigingsleven.

De doelstelling van het project is praat- en debatruimtes te creëren waarin de doelgroep, voornamelijk de jongeren, vrijuit kunnen spreken over onderwerpen die hen rechtstreeks aanbelangen of verband houden met de actualiteit.