De doelstelling van Wijkteamoverleg Kern Rechteroever (KNO) is de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijk verbeteren.

De project « Fête ça bien » heeft tot doel op lange termijn voorkomen van geweld tijdens evenementen of openbare manifestaties in de feestbuurten van Doornik binnen het globale idee van «samen goed feestvieren».

Project dat overlast door jongeren wil aanpakken vanuit een ruimere context ( gezin, thuissituatie, school, werk, gezondheid, …). Bestaat uit 2 luiken: de jongerencoaches en het caseteam.

De doelstelling van GPS-U is alle informatie en vaststellingen centraliseren in één informaticatoepassing om een snelle, gerichte en automatische tenlasteneming door de bevoegde diensten te verzekeren.

De doelstelling van het projet « Pour un Carré qui tourne rond » is de veiligheid en de gezelligheid verbeteren, ervoor zorgen dat de Carré opnieuw een positief imago krijgt en het onveiligheidsgevoel en het gevoel van slachtofferschap verminderen.

Op lang termijn, de doelstelling van veiligheidsoverleg en verkenningswandelingen is de communicatie met de burger over de veiligheidsfenomenen en de actiestrategieën verbeteren, door het over de maatschappelijke aspecten, de cultuur, de jeugd, urbanisme en netheid te hebben.

De hoofddoel van de plannen Prioritaire Acties is de investeerders aansporen om nieuwe plaatsen in de stad in overweging te nemen, de zichtbaarheid en het globaal imago van de stad verbeteren.

De doelstelling van reporting van de gemeenschapswachten is ervoor zorgen dat de gemeenschapswachten meer problemen vaststellen en ten laste nemen op het terrein en de gemeenschapswachten proactiever maken, door de rechtstreekse activering van de bevoegde diensten.

De Overleg leefomgeving heeft tot doel op lange termijn, alle interventies coördineren, zodat de krachten op het terrein geoptimaliseerd worden.

De doelstelling van "Actie +" is het globale imago van de stad verbeteren, door de negatieve uitlatingen over de stad te verzachten.