De doelstelling op lange termijn is de communicatie met de burger over de veiligheidsfenomenen en de actiestrategieën verbeteren, door het over de maatschappelijke aspecten, de cultuur, de jeugd, urbanisme en netheid te hebben.

Betreft vrijwilligers die zich engageren op regelmatige basis (zelf in te vullen) een deel van het openbaar domein dat zelf kiezen (straat/straten, parkje, plein…) mee te helpen proper houden.

Met het project willen we zoveel mogelijk burgers ertoe aanzetten om als zwerfvuilvrijwilliger hun buurt of een stuk natuur zwerfvuilvrij te houden.

De Hoofddoel op lang termijn is het veiligheidsgevoel vergroten via diverse preventieve acties die in het bijzonder gericht zijn op de netheid.