Eeen doelstellingnen van het project is uitbouwen van een stevig netwerk met experten en mensen die frequent in aanraking komen met (de gevolgen) van verslaving. Samenwerking tussen de verschillende actoren en besturen is dus belangrijk.

Een workshop om alcoholmisbruik bespreekbaar te maken in de studentenwereld en verantwoord gebruik te stimuleren.

Het gaat vooral over bewustmaking en als tweede stap, indien noodzakelijk, de weg naar de hulpverlening te wijzen om zo terug op een gezonde manier aansluiting te vinden bij het gewone maatschappelijke gebeuren.