De eerste doelstelling van dit project is de risico’s van gewelddadige radicalisering van jongeren te voorkomen door de ouderrol te ondersteunen en de jongeren te helpen bij het voorkomen dat ze degraderen naar studierichtingen die niet gepast zijn voor het profiel van de betrokken jongere.

Hiermee wordt de strijd aangegaan tegen het zittenblijven of de schooluitval en is het mogelijk snel door te verwijzen naar de gespecialiseerde structuren.