Het idee is om de moeders in staat te stellen om van een rustig moment, dat enkel voor hen bestemd is, te genieten. Dit is voor hen een gelegenheid om over hun leven als vrouw te praten en om verschillende familiale begrippen (opvoeding van de kinderen...) met hen te bespreken. Verschillende thema's worden behandeld.

Een informatiebrochure met betrekking tot echtelijk geweld, de rechten van het slachtoffer, de klachtenprocedures en de verschillende hulpdiensten die bestaan wordt gecreëerd door de Cel Buurtjustitie van de Preventiedienst van de gemeente Sint-Gillis. Deze brochure is beschikbaar in de wachtzalen van de permanenties en wordt bij de partners van de dienst afgegeven.

Deze dienst biedt de personen die het slachtoffer en/of de getuige zijn van echtelijk of intrafamiliaal geweld een luisterend oor, adviezen, begeleiding en een doorverwijzing naar andere specifieke partners.

Elk jaar vindt eind november een sensibiliseringscampagne voor geweld tegen vrouwen plaats, en dit op het internationaal niveau. Dat is dus de gelegenheid voor de overheden om de hele bevolking te sensibiliseren voor dit onderwerp.

In de loop van het jaar worden verschillende sensibiliseringsacties die bestemd zijn voor uiteenlopende doelgroepen ontwikkeld. Het gaat met name om de deelname aan de dag van de strijd tegen geweld tegen vrouwen die op 25 november georganiseerd wordt, via de Witte lintjescampagne.

Als dienst voor bijstand aan rechtszoekenden houdt de vzw « ORS-Espace Libre » zich met alle gewelddadige feiten, ongeacht om welke feiten het gaat, bezig.

De doelstelling is het grote publiek en de professionals sensibiliseren met betrekking tot intrafamiliaal geweld en partnergeweld en de beschikbare diensten op het grondgebied.

Dit project is voortgekomen uit de vereniging van het plan voor sociale cohesie en het strategisch veiligheids- en preventieplan, op basis van de volgende vaststelling: voor het vrouwelijke publiek is de digitale breuk groter. Bijgevolg wil men de ontwikkeling van technische competenties aanmoedigen via digitale workshops. Tegelijkertijd wil men de toestand van vrouwen en hun plaats in de maatschappij verbeteren (discussies, internetopzoekingen, groepsanalyse).

Animatiemodules worden aangeboden aan verschillende doelgroepen (vrouwen, jongeren) die verschillende organismen (ONE, scholen...) frequenteren. Deze modules zijn gebaseerd op verschillende instrumenten, zoals videocapsules of rollenspellen, of toneelstukken, die verschillende precieze vormen van geweld behandelen of geweld op transversalere wijze behandelen

Een van de doelstellingen van CAV is begeleiding aanbieden aan de slachtoffers van de verschillende fenomenen die aangifte hebben gedaan bij de politie en die aanvaard hebben om opnieuw te worden gecontacteerd.