Het idee is om de moeders in staat te stellen om van een rustig moment, dat enkel voor hen bestemd is, te genieten. Dit is voor hen een gelegenheid om over hun leven als vrouw te praten en om verschillende familiale begrippen (opvoeding van de kinderen...) met hen te bespreken. Verschillende thema's worden behandeld.

Het gaat erom de burgers en de eerstelijnsprofessionals te sensibiliseren met betrekking tot het begrijpen van het fenomeen van intrafamiliaal geweld en partnergeweld, vooroordelen en stereotypen te deconstrueren en hen over de bestaande tools en middelen te informeren, om deze problematiek beter te begrijpen en te bevatten.

Een animatie met behulp van verschillende dragers in de scholen, voor de studenten van de laatste twee jaren, om hen te sensibiliseren met betrekking tot de verschillende vormen van geweld in het kader van de relatie.

Een praat- en activiteitengroep, rond een ontbijt, door en voor vrouwen (4 à 11 personen), die gericht is op de verbetering van hun zelfrespect, een goede interactie tussen henzelf en de anderen en wederzijdse steun.

Elk jaar vindt eind november een sensibiliseringscampagne voor geweld tegen vrouwen plaats, en dit op het internationaal niveau. Dat is dus de gelegenheid voor de overheden om de hele bevolking te sensibiliseren voor dit onderwerp.

Met het FJC willen we het maatschappelijk thema intrafamiliaal geweld op een duurzame, efficiënte en doeltreffende manier aanpakken.

Deze dienst biedt de personen die het slachtoffer zijn van geweld steun in het kader van de stappen die moeten worden ondernomen om zich uit deze situatie te bevrijden: klacht indienen, zijn socio-economische situatie in orde brengen, voorbereiding van het vertrek uit het huis, doorverwijzing naar een adequate gespecialiseerde professional.

Een van de belangrijkste doelstellingen van bemiddeling is werken aan de bewustwording van het geweld, zowel bij de slachtoffers als bij de daders.

De Justitieraad is de emanatie van de onderraad van de consultatieve preventieraad, een consultatief orgaan dat in het kader van de veiligheidscontracten door de gemeenteraad van Sint-Gillis gecreëerd werd. De Justitie-onderraad werd gecreëerd om de juridische en sociale hulpverlening en de evolutie van deze hulpverlening in het kader van een geïntegreerd beleid op het niveau van de gemeente te bestuderen.

Deze dienst biedt de personen die het slachtoffer zijn van geweld steun in het kader van de stappen die moeten worden ondernomen om zich uit deze situatie te bevrijden: klacht indienen, zijn socio-economische situatie in orde brengen, voorbereiding van het vertrek uit het huis, doorverwijzing naar een geschikte gespecialiseerde professional.