De auto, die steeds een aantrekkelijk doelwit is geweest, zal aantrekkelijk blijven voor delinquenten. Alhoewel ze steeds beter beveiligd zijn, wordt er nog steeds vaak ingebroken in auto's. Aangezien de auto een levensruimte en een eigendom is (zoals een huis) waarderen de burgers het dat ze geïnformeerd worden over de verschillende middelen die gebruikt kunnen worden om te vermijden dat ze het slachtoffer van dit soort diefstal worden.

Sensibilisatiedag voor de studenten (eerste jaar van het middelbaar onderwijs), wordt georganiseerd in de vorm van themaworkshops. 

« Clap’ados »-wedstrijd voor de studenten (van het eerste tot het zesde jaar van het middelbaar onderwijs), met als onderwerp de verwezenlijking van een videocapsule die betrekking heeft op verschillende thema's in verband met geweld.