De diefstalpreventieadviseur beantwoordt de vragen van de eigenaars of bewoners van onroerende goederen in Schaarbeek die betrekking hebben op de bescherming van hun goed tegen inbraak.

In het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Beyne-Fléron-Soumagne wordt de strijd tegen inbraak als een prioriteit beschouwd. De cijfers die in het kader van de provinciale commissie voor de preventie van criminaliteit in juni 2019 gepresenteerd werden tonen aan dat deze strijd na verschillende jaren actueel blijft. De burgers die tijdens de Veiligheidsmonitor 2018 ondervraagd werden willen bijkomende inlichtingen bekomen over de preventie van inbraak in woningen. Het preventiewerk met betrekking tot dit fenomeen moet absoluut worden voortgezet omdat het fenomeen een gevoel van onveiligheid creëert bij de bevolking, en dit hoofdzakelijk bij bejaarden.