De doelstelling van "Actie +" is het globale imago van de stad verbeteren, door de negatieve uitlatingen over de stad te verzachten.

De doelstelling van het projet « Pour un Carré qui tourne rond » is de veiligheid en de gezelligheid verbeteren, ervoor zorgen dat de Carré opnieuw een positief imago krijgt en het onveiligheidsgevoel en het gevoel van slachtofferschap verminderen.

Registratie van de vaststellingen en de gesprekken bij de radiodispatching  heeft tot doel de impact van de specifieke acties die door de gemeenschapswachten gevoerd worden evalueren, de lokale veiligheidsdiagnose uitwerken en deze gegevens in verband brengen met de socio-economische gegevens van de straten en wijken en de criminaliteit, de wijzigingen bijhouden in een document dat door de gebruikers kan worden geraadpleegd.

Op lang termijn, de doelstelling van veiligheidsoverleg en verkenningswandelingen is de communicatie met de burger over de veiligheidsfenomenen en de actiestrategieën verbeteren, door het over de maatschappelijke aspecten, de cultuur, de jeugd, urbanisme en netheid te hebben.

De doelstelling van Wijkteamoverleg Kern Rechteroever (KNO) is de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijk verbeteren.

De doelstelling is naar een properder leefmilieu streven en vermijden dat de vrachtwagenchauffeurs te dicht in de buurt van woningen parkeren, zonder hen te ver weg te sturen.

De hoofddoel van de plannen Prioritaire Acties is de investeerders aansporen om nieuwe plaatsen in de stad in overweging te nemen, de zichtbaarheid en het globaal imago van de stad verbeteren.

De project « Fête ça bien » heeft tot doel op lange termijn voorkomen van geweld tijdens evenementen of openbare manifestaties in de feestbuurten van Doornik binnen het globale idee van «samen goed feestvieren».

De doelsteeling van het project "Dinsdag bent u aan de beurt!" is de elementaire codes van het sociale leven opnieuw bevestigen, om een nieuwe dynamiek te verlenen aan het gevoel dat men tot een gemeenschap behoort.

De doelstelling van reporting van de gemeenschapswachten is ervoor zorgen dat de gemeenschapswachten meer problemen vaststellen en ten laste nemen op het terrein en de gemeenschapswachten proactiever maken, door de rechtstreekse activering van de bevoegde diensten.