Sensibilisatiedag voor de studenten (eerste jaar van het middelbaar onderwijs), wordt georganiseerd in de vorm van themaworkshops. 

« Clap’ados »-wedstrijd voor de studenten (van het eerste tot het zesde jaar van het middelbaar onderwijs), met als onderwerp de verwezenlijking van een videocapsule die betrekking heeft op verschillende thema's in verband met geweld.

Het doel op lange termijn is een gunstig samenlevingsklimaat creëren en de verschillende doelstelligen zijn de goede relaties tussen buren bevorderen, de bewoners bewust maken van het feit dat ze respect moeten hebben voor anderen en d e bewoners bewust maken van de geldboete die wordt opgelegd wanneer dieren te veel lawaai maken.

De Cel Openbare Rust volgt de plaatsen en instellingen die problemen opleveren, tijdens wekelijkse vergaderingen in verband met de "openbare rust", door middel van de centralisatie van de klachten, de analyse en de opvolging van de situatie, de bepaling van het antwoord en van de meest geschikte dienst (preventief contact, herinnering wetgeving, doorsturing naar een bemiddelingsdienst, bekeuring, sluiting...). Het doel van deze vergaderingen is een goede coördinatie van de acties, door vertegenwoordigers van de politie, van het kabinet van de burgemeester, van de juridische diensten, van de stedenbouwkundige diensten... te verzamelen.

Met deze campagne willen we de stoeprokers bewust maken van nachtlawaai op de buurt op een laagdrempelige, lichtvoetige en niet belerende manier. We zochten hiervoor een slogan die Gents klinkt, blijft hangen en door de burger ook zelf makkelijk in de mond genomen wordt, zodat stoeprokers ook elkaar kunnen sensibiliseren.

De doelstelling is rumoerige voorbijgangers in de Stropwijk op een ludieke wijze de boodschap meegeven dat bewoners en studenten er wonen, studeren en slapen.

De twee hoofddoelstellingen van dit project zijn op korte termijn van de burgers en de handelaars informeren over de risico's die ze lopen door rotjes te kopen of te verkopen, en op lange termijn, van geluidsoverlast en de risico's die verbonden zijn met het gebruik van vuurwerk en rotjes voorkomen.

Indien er naar een gratis nummer gebeld wordt geven de bemiddelaars van de vzw Egregoros een antwoord aan de bewoners die klagen. Ze stellen het lawaai vast en sensibiliseren de persoon die het lawaai veroorzaakt, door met hem te praten.
Indien de situatie erger wordt, wordt er bemiddeld om het conflict tussen de betrokken partijen op te lossen, waarbij er eventueel een beroep wordt gedaan op partners (sociale huisvestingsmaatschappij, preventiediensten …).
Na de bemiddeling wordt er eventueel een morele verbintenis opgesteld en worden de partijen uitgenodigd om in contact te blijven.