Elk jaar vindt eind november een sensibiliseringscampagne voor geweld tegen vrouwen plaats, en dit op het internationaal niveau. Dat is dus de gelegenheid voor de overheden om de hele bevolking te sensibiliseren voor dit onderwerp.

Deze dienst biedt de personen die het slachtoffer zijn van geweld steun in het kader van de stappen die moeten worden ondernomen om zich uit deze situatie te bevrijden: klacht indienen, zijn socio-economische situatie in orde brengen, voorbereiding van het vertrek uit het huis, doorverwijzing naar een adequate gespecialiseerde professional.

De Justitieraad is de emanatie van de onderraad van de consultatieve preventieraad, een consultatief orgaan dat in het kader van de veiligheidscontracten door de gemeenteraad van Sint-Gillis gecreëerd werd. De Justitie-onderraad werd gecreëerd om de juridische en sociale hulpverlening en de evolutie van deze hulpverlening in het kader van een geïntegreerd beleid op het niveau van de gemeente te bestuderen.

De stad Marche-en-Famenne neemt, via de SVPP, al jarenlang deel aan de campagne « Wit lintje » (strijd tegen geweld tegen vrouwen). Marche-en-Famenne werkt met de provincie Luxemburg samen om elk jaar nieuwe acties voor te stellen: uitdeling van pins, sensibilisering, theater, cinema, zelfverdedigingssessies.

Een informatiebrochure met betrekking tot echtelijk geweld, de rechten van het slachtoffer, de klachtenprocedures en de verschillende hulpdiensten die bestaan wordt gecreëerd door de Cel Buurtjustitie van de Preventiedienst van de gemeente Sint-Gillis. Deze brochure is beschikbaar in de wachtzalen van de permanenties en wordt bij de partners van de dienst afgegeven.

Elk jaar vindt eind november een sensibiliseringscampagne voor geweld tegen vrouwen plaats, en dit op het internationaal niveau. Dat is dus de gelegenheid voor de overheden om de hele bevolking te sensibiliseren voor dit onderwerp.

Dit project is voortgekomen uit de vereniging van het plan voor sociale cohesie en het strategisch veiligheids- en preventieplan, op basis van de volgende vaststelling: voor het vrouwelijke publiek is de digitale breuk groter. Bijgevolg wil men de ontwikkeling van technische competenties aanmoedigen via digitale workshops. Tegelijkertijd wil men de toestand van vrouwen en hun plaats in de maatschappij verbeteren (discussies, internetopzoekingen, groepsanalyse).

Een animatie met behulp van verschillende dragers in de scholen, voor de studenten van de laatste twee jaren, om hen te sensibiliseren met betrekking tot de verschillende vormen van geweld in het kader van de relatie.

De doelstellingen van sensibiliseringscampagne zijn : adolescenten sensibiliseren met betrekking tot de strijd tegen partnergeweld en seksueel geweld en adolescenten leren om de tekens van overwicht of controle in het kader van hun betrekkingen te herkennen.

De twee hoofddoelstellingen van dit project zijn op korte termijn van de burgers en de handelaars informeren over de risico's die ze lopen door rotjes te kopen of te verkopen, en op lange termijn, van geluidsoverlast en de risico's die verbonden zijn met het gebruik van vuurwerk en rotjes voorkomen.