Het idee is om de moeders in staat te stellen om van een rustig moment, dat enkel voor hen bestemd is, te genieten. Dit is voor hen een gelegenheid om over hun leven als vrouw te praten en om verschillende familiale begrippen (opvoeding van de kinderen...) met hen te bespreken. Verschillende thema's worden behandeld.

Onze diensten stellen de volgende zaken vast:

  • Een groot aantal klachten met betrekking tot internetoplichting ten nadele van oudere personen;
  • Er moet een onbepaald aantal personen zijn die te geïsoleerd zijn of te beschaamd zijn om de nodige stappen te ondernemen om de feiten aan te klagen;
  • Indien een klacht wordt ingediend is de kans dat de geleden financiële en morele schade op welke wijze dan ook hersteld wordt klein.

Wij hebben dus besloten om iets te doen en hebben een « folder » opgesteld die voor de senioren (vanaf het pensioen) bestemd is. In deze folder worden de basishoudingen die men moet aannemen om te vermijden dat men het slachtoffer wordt van de meest voorkomende vormen van oplichting op zeer eenvoudige wijze beschreven.

De auto, die steeds een aantrekkelijk doelwit is geweest, zal aantrekkelijk blijven voor delinquenten. Alhoewel ze steeds beter beveiligd zijn, wordt er nog steeds vaak ingebroken in auto's. Aangezien de auto een levensruimte en een eigendom is (zoals een huis) waarderen de burgers het dat ze geïnformeerd worden over de verschillende middelen die gebruikt kunnen worden om te vermijden dat ze het slachtoffer van dit soort diefstal worden.

In het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Beyne-Fléron-Soumagne wordt de strijd tegen inbraak als een prioriteit beschouwd. De cijfers die in het kader van de provinciale commissie voor de preventie van criminaliteit in juni 2019 gepresenteerd werden tonen aan dat deze strijd na verschillende jaren actueel blijft. De burgers die tijdens de Veiligheidsmonitor 2018 ondervraagd werden willen bijkomende inlichtingen bekomen over de preventie van inbraak in woningen. Het preventiewerk met betrekking tot dit fenomeen moet absoluut worden voortgezet omdat het fenomeen een gevoel van onveiligheid creëert bij de bevolking, en dit hoofdzakelijk bij bejaarden.

De doelstelling op lange termijn is de communicatie met de burger over de veiligheidsfenomenen en de actiestrategieën verbeteren, door het over de maatschappelijke aspecten, de cultuur, de jeugd, urbanisme en netheid te hebben.

GPS-U is een software voor het beheer van de stedelijke veiligheidsproblemen. De vaststeller codeert zijn informatie in de software door een specifieke categorie te kiezen: milieu, openbare weg, veiilgheid, parkeren, conflict, markt, enz.

De doelstelling op korte termijn van het project is de ontwikkeling van een nomenclatuur die de gemeenschapswachten in de dagelijkse praktijk helpt bij het opstellen van hun rapportfiches.

De doelstelling op lang termijn is inwerken op de criminogene omgeving en de vastgestelde overlast niet laten voortduren en de potentiële daders van overlast aldus ontraden.

De doelstelling van doorsturen van de verslagen van de gemeenschapswachten via tablet op korte termijn is de snelheid waarmee de betrokken diensten tussenbeide komen, door de centralisatie en de vlottere doorsturing van de aanvragen.

De doelstelling op lange termijn is de opvolging van het werk op het terrein van de gemeenschapswachten gemakkelijker maken.