Als kustgemeente dichtbij de Franse grens hebben wij te kampen met heel wat fietsdiefstallen. Om burgers te motiveren een fietsslot te gebruiken, hebben wij een premiestelsel voor de aankoop van een degelijk fietsslot ingevoerd.

Inwoners en tweedeverblijvers die slachtoffer werden van fietsdiefstal en hiervan aangifte doen, kunnen met het pv-nummer bij de dienst Veiligheid & Preventie een fiets lenen, en dit voor een periode van 2 maand. De dienstverlening is volledig gratis. Voorwaarde is wel dat de ontlener de fiets steeds slotvast maakt, en deze in goede staat terugbezorgt.

De gemeenschapswachten graveren tijdens een fietsgraveeractie het rijksregisternummer van de eigenaar in zijn of haar fiets.

Het doel is om professionals te versterken en inzicht te geven in de mechanismen van polarisering en radicalisering.

Met het project willen we zoveel mogelijk burgers ertoe aanzetten om als zwerfvuilvrijwilliger hun buurt of een stuk natuur zwerfvuilvrij te houden.

Het gaat vooral over bewustmaking en als tweede stap, indien noodzakelijk, de weg naar de hulpverlening te wijzen om zo terug op een gezonde manier aansluiting te vinden bij het gewone maatschappelijke gebeuren.

Eeen doelstellingnen van het project is uitbouwen van een stevig netwerk met experten en mensen die frequent in aanraking komen met (de gevolgen) van verslaving. Samenwerking tussen de verschillende actoren en besturen is dus belangrijk.

Een workshop om alcoholmisbruik bespreekbaar te maken in de studentenwereld en verantwoord gebruik te stimuleren.

BOUNCE” kan worden aanzien als een pedagogische benadering van primaire preventie, gezien de focus op een versterking van de weerbaarheid. Het in een vroeg stadium aanscherpen van de morele weerstand, als effectieve beschermingsfactor tegen radicalisme of extremisme, vormt de essentie van het project.

Betreft vrijwilligers die zich engageren op regelmatige basis (zelf in te vullen) een deel van het openbaar domein dat zelf kiezen (straat/straten, parkje, plein…) mee te helpen proper houden.