De groep "Retissons du lien. Penser ensemble pour agir en commun" bestaat uit gezinnen waarvan één van de leden een aanhanger is van de jihadistische ideologie, rouwende perso-nen, personen die de aanslagen in Parijs en Brussel overleefd hebben en eerstelijnsinterve-nanten (professionals die rechtstreeks met het fenomeen van gewelddadige radicalisering geconfronteerd worden, zoals straatwerkers, diensten voor welzijnswerk, onderwijzers, enz.).

Sinds 22 maart 2018 komt de groep regelmatig samen om na te denken wat ze zijn overkomen. Omdat ze de kwestie van geweld op een andere manier willen delen heeft de groep, met het oog op participatieve animatie, drie videocapsules en een pedagogisch dos-sier ontworpen.

De eerste doelstelling van dit project is de risico’s van gewelddadige radicalisering van jongeren te voorkomen door de ouderrol te ondersteunen en de jongeren te helpen bij het voorkomen dat ze degraderen naar studierichtingen die niet gepast zijn voor het profiel van de betrokken jongere.

Hiermee wordt de strijd aangegaan tegen het zittenblijven of de schooluitval en is het mogelijk snel door te verwijzen naar de gespecialiseerde structuren.