Door het plaatsen van lokfietsen op hotspots (plaatsen waar veel feiten van fietsdiefstal werden geregistreerd) het identificeren van dader(s) die op georganiseerde wijze fietsen stelen.

Het project kadert binnen de BOM-wetgeving met afgeschermde technieken in samenwerking en met vereiste toestemming van het parket van de Procureur des Konings te Antwerpen en de federale politie.

Naast het gekende fietsexamen waarbij de leerlingen van het 6de leerjaar worden voorbereid op hun deelname aan het verkeer bij aanvang van het 1ste middelbaar, worden zij tevens gesensibiliseerd inzake de gevaren van de “dode hoek” en wordt hun fietsbehendigheid en kennis van de verkeersregels getest.