COWOPRA-opleiding ter sensibilisering en detectie van gewelddadige radicalisering.

Het doel van de studiedag is om samen te zoeken naar slimmere oplossingen voor samenlevingsproblemen die we met traditionele middelen moeilijker onder controle krijgen. Met andere woorden, we willen te weten komen wat een slimme veiligheidsstrategie kan zijn en hoe kunnen nieuwe technologieën daarin het best passen.

Kick-off "Bestuurlijke aanpak" op 24/04/2018 in Namen : « L’approche administrative: un instrument à la disposition des administrations locales dans leur lutte contre la criminalité organisée »