Op diverse terreinen nemen vrijwilligers medeverantwoordelijkheid op voor de lokale veiligheid. Hun inzet heeft een positieve invloed op de veiligheid of het veiligheidsgevoel in de wijk of de gemeente. Verschillende projecten tonen aan dat de lokale overheid en burgers de handen in elkaar kunnen slaan in het veiligheidsveld. Hoe zijn die projecten ontstaan en welke werkmethode gebruik je om ze op te starten? Wat zijn de succesfactoren en leerpunten van die projecten en hoe kunnen ze evolueren? Laat je inspireren door de praktijkvoorbeelden die aan bod komen in de themasessies.

Op 1 juli organiseert de voetbalcel de eerste editie van haar Dag van de veiligheid. Deze dag brengt de veiligheidsverantwoordelijken van de voetbalclubs uit D1A en D1B samen. Dit evenement is de uitgelezen gelegenheid om gemeenschappelijke kwesties in verband met de veiligheid in voetbalstadions te bespreken.

De Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) van de AD Veiligheid en Preventie heeft het genoegen alle diefstalpreventieadviseurs uit te nodigen voor een studiedag over Domotica & IoT. Deze studiedag zal plaatsvinden op 4 april 2019 te Brussel,

De Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie (ADVP) heeft het genoegen u uit te nodigen voor een colloquium over overlast dat zal plaatsvinden op 29 maart te Brussel, in het Brussels44Center, Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel.

Bedoeling van deze informatiesessie is om toelichting te geven bij deze wijzigingen en u nauwkeurige uitleg te geven over de procedures tot plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, in de al dan niet voor het publiek toegankelijke niet-besloten of besloten plaatsen.

Op 14 maart 2019 vindt de derde editie van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats in Antwerpen, waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit om zodoende van elkaar te leren.

iCoach is een lessenpakket van Child Focus aangeboden door FOD Binnenlandse Zaken aan politie en de preventiediensten van steden en gemeenten met de bedoeling om iedereen op te leiden die zich wil inzetten voor de online veiligheid van minderjarigen.

Het Mobile Team van de FOD Binnenlandse Zaken heeft het genoegen een colloquium aan te kondigen dat zal plaatsvinden op 15 oktober in Brussel - Hotel NH Brussels Bloom - Koningsstraat 250, vanaf 8.30 uur.
Het evenement is gewijd aan de voorstelling van de gids met lokale initiatieven en tools voor de preventie van de processen van gewelddadige radicalisering, en zal afgesloten worden met een uiteenzetting van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

De kracht van 25 jaar preventie in het lokaal veiligheidsbeleid.

Op donderdag 7 juni organiseert het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden een participatieve studiedag over het verantwoord delen van de openbare ruimte, om samen na te denken over uitdagingen en lokale antwoorden.