Kick-off "Bestuurlijke aanpak" op 24/04/2018 in Namen : « L’approche administrative: un instrument à la disposition des administrations locales dans leur lutte contre la criminalité organisée »

Het doel van de studiedag is om samen te zoeken naar slimmere oplossingen voor samenlevingsproblemen die we met traditionele middelen moeilijker onder controle krijgen. Met andere woorden, we willen te weten komen wat een slimme veiligheidsstrategie kan zijn en hoe kunnen nieuwe technologieën daarin het best passen.

COWOPRA-opleiding ter sensibilisering en detectie van gewelddadige radicalisering.

Op donderdag 7 juni organiseert het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden een participatieve studiedag over het verantwoord delen van de openbare ruimte, om samen na te denken over uitdagingen en lokale antwoorden.

De kracht van 25 jaar preventie in het lokaal veiligheidsbeleid.