Het Mobile Team van de FOD Binnenlandse Zaken heeft het genoegen een colloquium aan te kondigen dat zal plaatsvinden op 15 oktober in Brussel - Hotel NH Brussels Bloom - Koningsstraat 250, vanaf 8.30 uur.
Het evenement is gewijd aan de voorstelling van de gids met lokale initiatieven en tools voor de preventie van de processen van gewelddadige radicalisering, en zal afgesloten worden met een uiteenzetting van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

De kracht van 25 jaar preventie in het lokaal veiligheidsbeleid.

Op donderdag 7 juni organiseert het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden een participatieve studiedag over het verantwoord delen van de openbare ruimte, om samen na te denken over uitdagingen en lokale antwoorden.

COWOPRA-opleiding ter sensibilisering en detectie van gewelddadige radicalisering.

Het doel van de studiedag is om samen te zoeken naar slimmere oplossingen voor samenlevingsproblemen die we met traditionele middelen moeilijker onder controle krijgen. Met andere woorden, we willen te weten komen wat een slimme veiligheidsstrategie kan zijn en hoe kunnen nieuwe technologieën daarin het best passen.

Kick-off "Bestuurlijke aanpak" op 24/04/2018 in Namen : « L’approche administrative: un instrument à la disposition des administrations locales dans leur lutte contre la criminalité organisée »