Opleiding & evenementen

De Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) van de AD Veiligheid en Preventie heeft het genoegen alle diefstalpreventieadviseurs uit te nodigen voor een studiedag over Domotica & IoT. Deze studiedag zal plaatsvinden op 4 april 2019 te Brussel,

De Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie (ADVP) heeft het genoegen u uit te nodigen voor een colloquium over overlast dat zal plaatsvinden op 29 maart te Brussel, in het Brussels44Center, Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel.