Opleiding & evenementen

De Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie (ADVP) heeft het genoegen u uit te nodigen voor een colloquium over overlast dat zal plaatsvinden op 29 maart te Brussel, in het Brussels44Center, Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel.

Op 14 maart 2019 vindt de derde editie van het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit plaats in Antwerpen, waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit om zodoende van elkaar te leren.