1. Deelnemingsvoorwaarden

1.1. Deelnemers

Alle Belgische hulpverleningszones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening kunnen hun projecten/campagnes indienen  voor deze wedstrijd.  Een zone kan slechts één project indienen.

Het project dient ingediend te worden door de brandpreventiecoördinator of de zonecommandant.

1.2. Kader

 • Ondersteunen van de preventiediensten (sensibiliserende brandpreventie, brandpreventieadviseurs) van de hulpverleningszones bij promocampagnes;
 • Verspreiden van de boodschap dat gesloten binnendeuren en voldoende rookmelders noodzakelijk zijn om de burger toe te laten zijn woning te verlaten.

1.3. Projecten/campagnes die in aanmerking komen

 • Elk project, campagne of andere activiteit met het doel de burger bewust te maken van het belang van het sluiten van binnendeuren in woongelegenheden:
  • Het sluiten van binnendeuren bij het slapengaan;
  • Het sluiten van binnendeuren tijdens de evacuatie bij rookontwikkeling of brand;
  • Het plaatsen van voldoende rookmelders, in combinatie met het sluiten van binnendeuren;
  • Het voorbereiden en inoefenen van een vluchtplan, in combinatie met het sluiten van binnendeuren.
 • Georganiseerd vanuit de regio, provincie, hulpverleningszone of post;
 • Uitgevoerd in 2018 of 2019, in uitvoering of start van de uitvoering gepland in 2019.

1.4. Inschrijvingen

Elke hulpverleningszone die met een project wenst deel te nemen aan de wedstrijd dient het online deelnemingsformulier in te vullen .

De inschrijving moet uiterlijk tegen 31 augustus 2019 online ingevuld en vervolledigd worden.

2. Criteria waarop het project wordt beoordeeld

 • Effectiviteit (het resultaat is dat een gedragsverandering is teweeggebracht, bijv. de deuren worden gesloten) - gewicht 40 %;
 • Gericht naar het doel (is het project specifiek gericht naar het sluiten van binnendeuren) – gewicht 30 %;
 • Samenwerking met partners (draagvlak en/of synergie) - gewicht 20%;
 • Creatieve invulling (originele benadering of concept, verrassende invalshoek) – gewicht 10%.