cijfersgegevens 2018

 

Opmerkingen:

  • Er bestaat geen direct verband tussen het aantal pv’s dat in de loop van het jaar wordt ontvangen en het aantal beslissingen dat in hetzelfde jaar wordt genomen. De Voetbalcel beschikt over een termijn van zes maanden na de feiten om een beslissing te nemen (tijdens het jaar X worden nog beslissingen genomen over feiten uit het jaar X-1);
  • Het percentage beroepen dat tegen de beslissingen van de Voetbalcel wordt ingesteld, schommelde de laatste jaren tussen 5 % en 8 %;
  • Elke dag gaan nieuwe stadionverboden in, terwijl andere eindigen, wat het verschil verklaart tussen het aantal opgelegde stadionverboden en het aantal lopende stadionverboden.