tot

Vlaamse steden en gemeenten worden geconfronteerd met uitdagingen op vlak van veiligheid, overlast, diefstal, jongerenproblematieken, enz. Dit is geen nieuw gegeven.De voorbije decennia zijn tal van integrale veiligheidsstrategieën en preventieprojecten ontwikkeld al dan niet in het kader van lokale veiligheidsplannen.
De oplossingen of methodieken om diefstallen, overlastfenomenen, intimidaties, verkeersveiligheid of openbare orde issues lokaal aan te pakken zijn onderling sterk vergelijkbaar. Het gaat om sensibilisatiefolders, het inzetten van toezichthouders, camera toezicht, GAS-boetes, infrastructurele aanpassingen, een betere ‘sociale cohesie’, enz. Deze dingen werken wel, of toch tot op een zekere hoogte.
De vraag is of we na bijna 25 jaar veiligheids- en preventiebeleid geen versnelling hoger kunnen schakelen. Wildparkeren, overlast van jongeren, intimidaties op straat, geluidsoverlast fuiven of evenementen, discriminatie van minderheden, afbrokkelend sociaal weefsel, fiets- en andere diefstallen, inbraken, … blijven in min of meerdere mate hardnekkige uitdagingen voor lokale preventiewerkers.
Nieuwe technologieën kunnen daar mogelijks bij helpen. Maar wat zijn nu precies slimme veiligheidsoplossingen? Hoe kunnen nieuwe technologieën daarbij helpen?
Wat zijn eventuele gevaren bij het ondoordacht inzetten van technologie?  Wat zijn nieuwe technologieën eigenlijk?

Het doel van de studiedag is om samen te zoeken naar slimmere oplossingen voor samenlevingsproblemen die we met traditionele middelen moeilijker onder controle krijgen. Met andere woorden, we willen te weten komen wat een slimme veiligheidsstrategie kan zijn en hoe kunnen nieuwe technologieën daarin het best passen.

Organisatie

Een samenwerking van Stad Mechelen, Stad Genk, VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

Programma

​09.30 - 10.00

​Onthaal met koffie

​10.00 - 10.15

​Verwelkoming
Stefaan Deleus, schepen voor preventie, Stad Mechelen
Wim Dries, burgemeester, Stad Genk (virtueel)

​10.15 - 10.30

​Toelichting en praktische info studiedag

​10.30 - 11.20

Smart to future cities
Dave Carter, Honorary Knowledge Exchange Fellow, Planning & Environmental Management, School of Environment, Education and Development (SEED), University of Manchester
(Presentatie in het Engels.)

​11.30 - 12.20

Risicomanagement als speerpunt van lokaal veiligheidsbeleid in Europese steden
Elke Devroe, hoofdredacteur Cahier Politiestudies

​12.30 - 13.20

​Broodjeslunch

​13.30 - 14.20

​Workshopronde 1. Maak uw keuze.

​01.

​Sociale overlast en cohesie in de publieke ruimte
Over zintuigbeïnvloeding en positieve veiligheid.
Richard De Vries, Urban Senses

​02.

Sociale Cohesie en participatie
Yota! Participatiewerking en LOMAP app.
Bram Allegaert  en Wolke Vandenberghe, JES Brussel

​03.

Geweld en overlast door jongerengroepen
Highlighting Best Practices on Youth Gang Prevention
Sharmaarke Abdullahi - UN Habitat – Programme Management Officer - Former manager of crime prevention Ottawa, City of Ottawa
(Presentatie in het Engels.)

​04.

Verkeer & mobiliteit
Alternatief mobiliteitsbudget voor lokale handel (ALOHA)
Wim Michiels,  Stad Genk

​05.

Jongeren en fuiven en intimidaties
Project Nachtraven over participatie en co-creatie van en met jongeren rond veiligheidsbeleving tijdens uitgaan.
Mieke Van Cauwenberghe, programmamanager Slimme Stad & Innovatie, Stad Mechelen

​06.

Evenementen en openbare orde
Monitoring sociale media en crisiscommunicatie
Nadja Desmet, sociale media strateeg, socialemediaburo.be

​07.

Slimme detectietechnologie en slimme verlichting
Concept s-Lim en pilot KRC
Voorstelling van samenwerking S-LIM/KRC/GENK/CIPAL/INFRAX
Kris Lemkens, technologiemanager, Stad Genk
Joris Van Haver, deskundige sociale veiligheid, Stad Genk

​08.

Fietsdiefstal
TRAXIO.be - velo pass 
Guy Crab, algemeen secretaris TRAXIO
Project fietszenders
Simon Huybrechts, consulent gemeenschapsgerichte preventie,  Stad Mechelen
Daniel Dumoulin, commissaris technologiegestuurde politiezorg, Politiezone MEWI

​14.30 - 15.20

​Workshopronde 2. Maak uw keuze uit bovenstaande workshops.

​15.30 - 16.15

​Afsluiting in plenum door Els Enhus, professor criminologie aan de VUB

​16.30 - 17.30

​Receptie

Meer info en inschrijvingen

Bezoek de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten