tot

Op 25 mei zijn de wijzigingen aan de wetgeving inzake bewakingscamera's in werking getreden.

De nieuwe camerawet wil een wetgeving zijn die met de tijd mee evolueert en op grond waarvan technologie kan worden gebruikt met inachtneming van het privéleven van de burgers.

Bedoeling van deze informatiesessie is om toelichting te geven bij deze wijzigingen en u nauwkeurige uitleg te geven over de procedures tot plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, in de al dan niet voor het publiek toegankelijke niet-besloten of besloten plaatsen.

Programma

  • Camerawet gewijzigd bij de wet van 21/03/18
  • Aangiftesysteem
  • In het kort: het gebruik van bewakingscamera's door de politiediensten
  • Vragenantwoorden sessie

Praktische informatie

Voor wie? Partners uit de private sector. Opgelet, de sessie wordt in het Nederlands gegeven met een PowerPoint in het Frans.

Waar? Bij de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan 76 te 1000 Brussel (Toon deze uitnodiging bij aankomst aan het onthaal van de 8ste verdieping)

Wanneer?  Donderdag 28 maart 2019

  • Onthaal: 13u
  • Start: 13u30
  • Einde: 16u

Vragen? Stuur een mail naar het adres [email protected]

Inschrijving