tot

De Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) heeft het genoegen u uit te nodigen voor een colloquium over overlast dat zal plaatsvinden op 29 maart te Brussel, in het Brussels44Center, Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel.

De Directie Lokale Integrale Veiligheid, werd belast met de taak om - in het kader van de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) - instrumenten en praktijken aan te leveren die door de lokale overheden kunnen worden toegepast.

overlast

Vanuit dit oogpunt werd een handboek opgesteld dat concrete instrumenten aan de lokale mandatarissen aanreikt om tegemoet te komen aan de noden van de bevolking, door middel van praktische maatregelen die de levenskwaliteit van hun burgers merkbaar verbeteren. Tijdens het colloquium zal dit handboek worden voorgesteld en ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Het gericht bestrijden van overlast is zeker een uitdaging voor de lokale veiligheidsactoren en vereist een rationele en methodische aanpak. Tijdens het colloquium lichten de belangrijkste actoren hun rol toe in het kader van de aanpak van het fenomeen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor wie?

Dit colloquium is georganiseerd ter attentie van de lokale overheden.

Wanneer?

Op vrijdag 29 maart 2019 vanaf 8u30’ à 16u00’.

Waar?

In het Brussels44Center, Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel.

 

PROGRAMMA

8u30-9u15 Onthaal en verwelkoming van de deelnemers – Verdeling badges en mappen – Koffie en ontbijt
9u15-9u30 Inleiding door Philip Willekens, Directeur-generaal Algemene Directie Veiligheid en Preventie
9u30-10u00

Burgemeester

De rol van de burgemeester in het kader van de aanpak van overlast

10u00-10u30

Marjorie Dudome, Preventieambtenaar van Binche

De rol van de preventieambtenaar in het kader van de aanpak van overlast

10u30 – 10u50 Koffiepause
10u50 – 11u20

Dr. Tom Bauwens en Prof. Els Enhus, Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Impactevaluatie van een overlastproject

11u20-11u50

Julien Fanelli, Projectverantwoordelijke, VZW Transit Brussel

Straathoekwerk: de preventie van overlast in het kader van de vermindering van de risico's verbonden met druggebruik

12u00 -13u15 Lunch
13u15– 13u45

Fabrice Pradal, preventieambtenaar van Charleroi

Bemiddeling als instrument bij de aanpak van overlast

13u45-14u15

Kim Geenens, Directeur, Dienst Preventie voor Veiligheid, Stad Gent

Preventie van overlast gemeten: tussen droom en daad. Naar een registratietool ter evaluatie van de werking van de gemeenschapswachten

14u15-14u45

Prof. dr. Wim Hardyns en Dhr. Thom Snaphaan, Universiteit Gent

De spreiding en aanpak van sociale en fysieke overlast in de publieke ruimte

14u45-15u00 Conclusie door de FOD van Binnenlandse Zaken
15u00-16u00 Verdeling van het handboek overlast – Afsluitende drink

INSCHRIJVING