Waalse Feesten - Stad Namen

Inhoud:

Doel en doelstellingen

Voornaamste doelstelling van het project:
Een groot evenement zoals de Waalse Feesten vereist een zorgvuldige voorbereiding, met name wat de veiligheid betreft. Net zoals elk jaar, voert elke discipline van de Naamse veiligheidscel een risicoanalyse uit. Maar er is verandering!

Voor de Waalse Feesten, werkt de veiligheidscel aan een echte multidisciplinaire risicoanalyse. Het betreft een globale analyse van alle risico’s en van de gevolgen ervan, discipline par discipline. Op die manier zal de veiligheidscel met veel meer precisie de risico’s en de eventuele impact ervan kunnen evalueren. Een brand tijdens dit evenement in de stad zou bijvoorbeeld alleen maar de brandweer aangaan. Er zou eveneens een beroep gedaan moeten worden op de politie en op medische bijstand. Een multidisciplinaire analyse houdt rekening met deze factoren.

Op basis van deze analyse wenst de veiligheidscel een specifiek veiligheidsplan uit te werken voor de Waalse Feesten. Het doel van dit plan is om een nog efficiëntere aanpak van de risico’s te krijgen.

Hoe werkt het project?
De Waalse Feesten zijn erg populair. De vier dagen van feestvieren in september trekken elk jaar zo’n 200 000 enthousiastelingen. Er wordt immers voorzien in talrijke activiteiten. Volksoptochten, degustaties, straatspektakels, voorstellingen van lokale ambachtsmannen, tentoonstellingen, sportevenementen, concerten en nog veel meer… Een evenement van dergelijke omvang vereist specifieke veiligheidsmaatregelen en een gedetailleerd veiligheidsplan.

Een specifiek plan is noodzakelijk opdat elke discipline exact weet hoe er moet worden gereageerd in om het even welke situatie. Dit soort informatie staat niet gewoon op internet. Er bestaan slechts zeer weinig of zelfs geen online platform waar men informatie kan vinden over een risicoanalyse met betrekking tot een lokaal evenement.

De veiligheidscel van de stad Namen zou dit plan in 2016 ten uitvoer willen leggen op basis van een multidisciplinaire risicoanalyse. Deze gaat over alle soorten risico’s: van alcoholmisbruik, een aanval of een brand tot geweld en terrorisme. De analyse zou een omschrijving van elk risico, de verwachte reactie en de taken die hieruit voortvloeien voor de verschillende disciplines, de noodzakelijke middelen en de nuttige contactadressen/-nummers vermelden.

Hoe zal dit verlopen? In eerste instantie houdt de veiligheidscel zich bezig met het vervolledigen van de risicoanalyse, op basis van de inbreng van de verschillende disciplines. Elke maand wordt het onderwerp besproken. Op basis van de vervolledigde analyse zal men een specifiek veiligheidsplan vaststellen.

De Waalse Feesten vinden plaats in het derde weekend van september. De organisatie van het evenement begint vanaf het begin van het jaar en het voorbereidingswerk wordt voortgezet met alle betrokken diensten.

Realisatie

 1. De veiligheidscel voert een multidisciplinaire risicoanalyse uit.
 2. Zij legt deze analyse voor aan de verschillende disciplines.
 3. De disciplines leveren hun bijdragen aan de verantwoordelijke van het noodplan.
 4. Deze verantwoordelijke stelt een specifiek plan op.
 5. De veiligheidscel valideert dit plan.

Wat zou u volgende keer anders doen?

Sterke punten:

- De samenwerking met de verschillende disciplines en de partners verloopt probleemloos. De betrokkenen leveren belangrijke feedback voor het werk van de veiligheidscel.

- Het risicobeheer is efficiënter nu de verschillende disciplines nog nauwer samenwerken.

Zwakke punten:

- De verantwoordelijke van het noodplan werkt niet alleen, de deelname van alle medewerkers is noodzakelijk om het plan (tijdig) te voltooien, evenals van het toenemende aantal andere evenementen dat doorheen het ganse jaar geanalyseerd moet worden.

- De analyse moet worden aangevuld met de inbreng van de verschillende disciplines. Dit vertegenwoordigt evenwel nog veel werk.

Mogelijkheden:

- Zodra de multidisciplinaire analyse vervolledigd is, zal het mogelijk zijn om te werken aan een specifiek plan voor de Waalse Feesten, waarin de informatie over elke discipline afhankelijk van de risico’s wordt verzameld.

- Er bestaan ook mogelijkheden voor de externe partners. De operator RTL TVI beschikt immers nog niet over haar eigen risicoanalysemodule. Deze analyse zal op termijn worden vermeld in het plan van de stad. De door de stad uitgevoerde risicoanalyse zal ook nuttig kunnen zijn voor de toekomstige operators in Wallonië.

Bedreigingen:

- Voor dit project is de veiligheidscel sterk afhankelijk van een netwerk: de verantwoordelijken van de verschillende disciplines. Een verandering van functie bijvoorbeeld zou snel de goede werking van het plan in gevaar kunnen brengen.

- Zodra de analyse wordt overgezonden aan een discipline, moet de betrokken persoon binnen deze discipline aan het werk gaan. Indien het project onvoldoende aandacht krijgt, kan het plan vertraging oplopen.

- Sommige disciplines met name, zoals de medische diensten, vallen niet onder het gezag van de stad Namen.

Budget

De kostprijs is beperkt tot het aantal uren dat gepresteerd werd door de betrokken medewerkers, waardoor deze moeilijk te becijferen is.

Projectgegevens

Start- (eind)datum: januari 2016 - oktober 2016
Organisatoren (initiatiefnemers):
 • Stad Namen (de verantwoordelijke van het noodplan)
Partners van de organisatie:
 • Stad Namen
 • Operator RTL-TVI
Taal:
 • Français
Actieradius:Gemeente
Thema's:
 • alcohol
 • brand
 • drugs
 • geweld
 • terrorisme

Meer info

Contact

Ingrid Verhoeven, verantwoordelijke van de Nood- en Interventieplanning

Stad Namen

Stadhuis

5000 Namen

Tel.: 081 24 63 70

GSM: 0478 66 27 69

E-mail: [email protected]

«Dankzij onze multidisciplinaire risicoanalyse, hopen wij beter in staat te zijn om de risico’s verbonden aan de veiligheid efficiënter te begrijpen.»