Stafmedewerker positieve identiteit pakt radicalisme aan in Mechelen

arbre pousse sur roche

Deradicalliseringsambtenaar vond men in Mechelen niet zo’n passende titel. “Stafmedewerker positieve identiteit” sluit beter aan bij hun integrale manier van werken.

Naast het aanstellen van een stafmedewerker werd ook een denkkader ontwikkeld. Dat gebeurde samen met Amy Jane Gielen, een Nederlandse consulente. Dit denkkader past binnen een integraal plan tegen radicalisering.

Een positieve identiteit

Het verhaal van radicaliserende jongeren is er dikwijls ook een van jongeren die op zoek zijn naar een eigen identiteit. Daarom zorgt men er in Mechelen voor dat jongeren een positieve identiteit kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt via:

 • weerbaarheidstrainingen
 • opvoedingsondersteuning voor ouders.

Mechelen werkt via sleutelfiguren die heel nauw met die jongeren in contact staan. Zoals jeugd- en straathoekwerkers. Op die manier proberen ze een tegengewicht te vormen voor het verhaal van IS.

Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstrainingen moeten spontaan overkomen. Daarom worden ze verweven in de reguliere jeugd(welzijns)werkingen.

Zingeving

Men tracht er ook voor te zorgen dat de jongeren zingeving aangeboden krijgen. Daarvoor werkt de stad momenteel samen met de vzw “Jong en van Zin” aan een online alternatief voor zinzoekers.

Tewerkstelling

Tenslotte zoekt Mechelen naar extra tewerkstellingsplaatsen in leerwerktrajecten. Op die manier verbeteren ze de kansen van de kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt. Zo bieden ze aan jongeren met identiteitsproblemen een toekomstperspectief.

Pragmatisch

Werner Van Herle, preventieambtenaar bij de stad Mechelen: “In andere steden wordt die functie misschien meer beleidsmatig in gevuld bij ons heeft de stafmedewerker zelf veel contact met de doelgroep Hij is antropoloog en sociaalwerker daardoor hebben we een meer pragmatische manier van werken.

Multidisplinair

Mechelen heeft een bijzonder sterke positie als het gaat over multidisciplinair samenwerken. Aan de multidisciplinairetafel zitten:

 • de politie
 • het parket
 • de afdeling preventie en veiligheid
 • de opvoedingsondersteuning
 • het onderwijs
 • het straathoekwerk
 • het jeugdwerk

Samen stellen ze het hele verhaal op en worden de coördinatoren van elke dienst getraind. Die vertalen dit dan naar hun veldwerkers. Zoals bijvoorbeeld de gemeenschapswachten.

 

Artikel gegevens

Auteur:Ville de Malines Section prévention et sécurité
Taal waarin het artikel verscheen:
 • NL
Publicatiedatum:woe, 10/06/2015
Info over de auteursrechten:Verschenen in het politiejournaal van juni 2015
Thema's:
 • jeugd- en sociale dienst
 • straathoekwerk
 • radicalisme
 • weerbaarheid

Meer info