Samen brandveilig leven

opleiding personeel hulpverleningszone Rivierenland

Je bent als brandweer (m/v) meer dan anderen bewust van de gevolgen van brand. Je vormt voor familie, vrienden en buren dan ook het eerste aanspreekpunt over brand(on)veiligheid. Om de nodige en correcte informatie mee te kunnen geven en vragen te beantwoorden, is kennis over de materie vereist. Uiteraard vormt deze opleiding ook een meerwaarde voor jou zelf. Doel van deopleiding is dat je een basiskennis verkrijgt over rookmelders, opstellen evacuatieplan, tips om brand te voorkomen, CO-gevaar,...

Artikel gegevens

Auteur:Hulpverleningszone Rivierenland
Taal waarin het artikel verscheen:
  • NL
Publicatiedatum:woe, 16/03/2016
Thema's:
  • rookmelder
  • brandpreventieadviseur