Gemeenten met vragen over radicalisme kunnen bij de Unit Radicalisme terecht.

Op parlementaire vraag 4298 antwoord minister Jan Jambon:
De vraag aan de gemeenten die niet in dat project zitten is dus om contact met de FOD op te nemen, als zij gelijkaardige initiatieven hebben, en om de FOD als een expertencentrum te beschouwen en hun ideeën daar af te toetsen.

De Unit Radicalisme is het expertencentrum voor radicalisme van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Deze experten adviseren overheden over de aanpak van radicalisme. Meer over de Unit Radicalisme en haar taken.

Contacteer de Unit Radicalisme via dit formulier. Kies de categorie: "Radicalisme”.