Evaluatieverslag van 1 dag niet

De Directie Lokale Integrale Veiligheid voerde een procesevaluatie uit over de voorbije actiedag ‘1 dag niet’ die plaatsvond van 24 tot en met 30 oktober 2016. Dit onderzoek omvat de kwantitatieve opbrengsten van ‘1 dag niet 2016’. Hierbij werden onder andere diverse initiatiefnemers geïnterviewd. Op basis van al deze informatie zullen aanbevelingen geformuleerd worden ter verbetering van de actie. De actiedag kende, met 677 initiatieven, een absolute stijging ten opzichte van de vorige edities!

Lees het evaluatierapport

Noteer nu alvast de actiedag van 2017 in uw agenda! Deze zal plaatsvinden van 23 tot en met 29 oktober 2017, met als hoogtepunt ‘1 dag niet’ op vrijdag 27 oktober.