Wat verstaan we onder pyrotechnische middelen?

Met pyrotechnische middelen bedoelen we voorwerpen zoals rookontwikkelaars, Bengaals vuur en vuurwerk. Het gebruik ervan brengt heel wat risico's met zich mee en kan ernstige gevolgen veroorzaken.

1
Wat verstaan we onder pyrotechnische middelen

Conseils

  • Laissez chez vous les feux de Bengale ou d'autres substances pyrotechniques.
  • Mieux encore, n'en achetez pas, car ils peuvent provoquer des brûlures graves.
1
Conseils