Overzicht LIVC in België

De omzendbrief van 21 augustus 2015 spoorde de steden en gemeenten aan om een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) op te richten: “Ten einde deze Omzendbrief ten volle uitwerking te kunnen geven, is er nood aan een lokaal gemeentelijk overlegplatform, een “Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC)”, waar de informatie-uitwisseling tussen de sociale en preventiediensten, de LTF en de bestuurlijke autoriteiten plaatsvindt. De burgemeester dient hiertoe het initiatief te nemen.”

Op basis hiervan hebben gemeenten beslist om over te gaan tot het oprichten van een ‘Lokale Integrale Veiligheidscel’. Hieronder kan u per regio het aantal LIVC’s zien, het aantal gemeenten die betrokken zijn bij een LIVC en het aantal gemeenten die (nog) geen LIVC hebben opgericht.
 

Stand van zaken 31/10/2017
 

Aantal LIVC's

Aantal gemeenten met LIVC

Aantal gemeenten zonder LIVC

België205306153
Brussel16161
Vlaanderen14122456
Wallonië486696

Dit resultaat kwam er op basis van de resultaten van de enquête betreffende de LIVC’s van juni 2016 geadresseerd aan alle burgemeesters in België. Deze cijfers werden aangevuld/geactualiseerd door:

  • Tweede contact door lokale adviseurs FOD BiZa
  • Telefonische en persoonlijke contacten Mobiel Team
  • Informatie van onze partner instellingen (regio’s, OCAD, VVSG)
  • Bevraging DIRCO’s België (april 2017)

Wij pogen om een zo accuraat mogelijk beeld van de LIVC in België te kunnen aanbieden. Indien u de LIVC in uw gemeente wilt aangeven, of u beschikt over andere informatie dan de onze, verwijzen we u door naar het invulformulier LIVC. 

Aangifte van uw LIVC